• REHABILITACJA DZIECI I NIEMOWLĄTTelefon: 692-424-238

TERAPIA PNF - Proprioreceptiv-stymulacja neuronów ciała, Neuromuscular -aktywizacja nerwowo-mięśniowa, Facilitation- ułatwianie, pomoc, torowanie-jest jedną za znanych i rozpoznawanych koncepcji terapeutycznych. Metoda ta powstała w Kalifornii opracowana przez neurologa H. Kabata i fizjoterapeutkę M. Knott i była głównie stosowana u pacjentów po udarach. Rozwój wiedzy i medycyny udowodnił , że PNF może być stosowany w terapii z dziećmi z różnymi schorzeniami (mózgowe porażenia, skoliozy, przepukliny oponowo- rdzeniowe i różnego pochodzenia zaburzenia ruchu).
Prawidłowe wykorzystanie technik PNF wpływa na poprawę koordynacji i równowagi, zwiększa siłę i wytrzymałość mięśniową, polepsza czucie głębokie oraz zwiększa zakres ruchu.

Program dobiera się, po dokładnej analizie dziecka i dobiera indywidualnie do jego możliwości i potrzeb.

Filozofia PNF określa zbiór zasad pracy z dzieckiem aby osiągnąć dany cel.
-terapia jest bezbolesna
-wykorzystuje się tu ruchy w trzech płaszczyznach, o naturalnym przebiegu-wzorzec łopatki, miednicy , kończyn górnych, kończyn dolnych, głowy, szyji i tułowia
-kształtujemy świadomość ciała przez ruch-prioprocepcja
-stymulacja wielozmysłowa- kolor , kształt, wielkość, faktura, zapach i smak
-przyłożone ręce terapeuty dają możliwość lepszej kontroli pracy dziecka, oraz ruchu w zamierzonym kierunku z oporem manualnym co wpływa na wzmocnienie mięśni, torowanie napięcia mięśniowego, poprawę czucia i osiągnięcia irradiacji, rozluźnienie mięśni antagonistycznych. Zgodnie z koncepcją PNF patrzymy globalnie na dziecko i uczymy je samodzielności.
Wykorzystujemy mocne strony dziecka w celu mobilizacji zaburzonych funkcji. Cele dziecka muszą być dostosowane do jego sprawności i osiągnięć na danym etapie rozwoju. Zajęcia odbywają się w formie zabaw lub współzawodnictwa. Dziecko musi mieć cel, dla dziecka motywacja do osiągniecia nagrody, dla terapeuty stymulacja danej czynności.

Stymulacja PNF u dzieci z mózgowym porażeniem opiera się głównie na stymulacji rozwoju psychoruchowego, normalizacji napięcia, zapobieganiu nieprawidłowym odruchom, zapobieganiu zniekształceniom w stawach, a także uczenie nowych czynności ruchowych.

W przypadku dzieci z przepukliną oponowo -rdzeniową czy dystrofią mięśniową, PNF daje możliwość irradiacji z innych części ciała, uczenie dziecka aktywności dnia codziennego. Koncepcja PNF opiera się na indywidualnym podejściu do każdego dziecka, dlatego najważniejszym zadaniem i celem terapeuty i rodziców jest osiągnięcie jak największej samodzielności przez dziecko.